Wow เห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย

ทึ่ง! นักวิจัยสงขลา ค้นพบเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย

นพวรรณ นิลสุวรรณ นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าทีมวิจัยทำการสำรวจและค้นพบเห็ดเยื่อไผ่หรือร่างแห สายพันธุ์ไทย 9 สายพันธุ์ พบว่ารสชาติ กลิ่นว่าดีกว่าของจีนมาก

ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ของเห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว จากการเพาะเลี้ยง จำนวน 16 รายการ พบว่ามีโปรตีน 22.83 กรัม คาร์โบไฮเดรต 52.91 กรัม ไขมัน 1.45 กรัม ใยอาหาร 12.42 กรัม ในส่วนของเกลือแร่พบว่ามีแคลเซียม 51.05 กรัม เหล็ก 7.73 กรัม แมกนีเซียม 1.2 กรัม ซิลิเนียม 1.01 มิลลิกรัม และ สังกะสี 56.34 มิลลิกรัม กลุ่มพวกวิตามินพบ วิตามินซี 23.30 มิลลิกรัม B2 0.63 มิลลิกรัม B3 0.63 มิลลิกรัม B5 2.61 มิลลิกรัม B7 0.01 มิลลิกรัม B9 0.02 มิลลิกรัม และ B12 0.005 มิลลิกรัม

ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามินซี ซิลิเนียม สังกะสี มีส่วนป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งลำไส้
กลุ่มสารที่มีส่วนช่วยกระบวนการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ได้แก่ แคลเซียม และแมกนีเซียม
กลุ่มสารที่มีส่วนช่วยกระบวนการทำงานของสมองด้านการเรียนรู้ การจดจำ ได้แก่เหล็ก folic (วิตามิน B9) และวิตามิน B 12

ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง (Acute oral toxicity) ไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน ซึ่งอยู่ในระดับความปลอดภัยระดับที่ 5 โดยมีค่า LD 50 ที่ 5,000 mg/kg แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความเป็นพิษ และมีความปลอดภัยในการนำมาบริโภค

ขณะนี้ได้พัฒนาการเพาะเรียบร้อยแล้วเตรียมจะถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไป