เหตุผลที่ชาวสวน ไม่ปลูกพืชอื่นในสวนยาง

สวนยางนี้..ทำไหรได้บ้าง
(เรื่องจากพื้นที่)

สภาพสวนยางในภาพ
-ที่ดอน ใช้น้ำฝน ไม่มีน้ำมารดต้นพืช
-รากยางขึ้นหนาแน่น
-ร่มเงา 50 %
-ดินร่วนเหนียวความชื้นในดินน้อย

ถามว่ามีสภาพแบบนี้ ทำไหรได้บ้าง….
ตอบ.. ปลูกพืชลงในสวนยางได้ยากมาก โอกาสรอดตายมีน้อยเนื่องจากหน้าแล้งไม่มีน้ำ และรากยางจะวิ่งเข้าหาหลุมปลูกพืชที่มีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์สามารถแย่งปุ๋ยได้ดีกว่าพืชเพิ่งปลูก เมื่อประกอบกับเกษตรกรไม่มีเวลามาใส่ใจมาก
จึงดูยากสำหรับพืชทั่วไปที่จะให้ผลได้ ยกเว้น พืชตระกูลพืชป่า ไม้ยืนต้น

เปลี่ยนยางเป็นพืชอืนสัก 1 ไร่ ดูจะง่ายกว่าและได้ผลมากกว่า แต่รัฐจะจ่ายค่าชดเชยในการสูญเสียรายได้ยางที่เหลืออีกกี่ปีให้เท่าไหร่ถึงจะจูงใจให้เปลี่ยน
ยาง 1 ไร่ ประมาณ 250 กก×50บาท×10 ปี =125,000 บาท
ตัวเลขนี้เป็นเหตุผลที่เกษตรกรทั่วไปไม่ยอมเปลี่ยน แต่เกษตรกรหัวไว 5% อาจเปลี่ยน

ลองกองอยูในสวนยาง เจ้าของสวนบอกว่า สวนนี้ได้ผลผลิตปีละราวๆ 10 กก.ต่อต้น ผลผลิตเกรดไม่ค่อยดี ขายได้ราคาต่ำราวๆ 20 บาทต่อกก. ได้ต้นละ 200 บาท รายได้นิดๆหน่อย ไม่เป็นกอบเป็นกำ เทียบกับลองกองสวนเดี่ยวๆไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบของยางต่อลองกอง แต่ลองกองไม่ส่งผลต่อยาง ผลผลิตยางยังปกติ พูดง่ายๆยางหากินเก่งกว่าลองกอง
….ลองกองนี้ปลูกพร้อมยาง จึงตั้งตัวได้