อบรมการผลิตใส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 63 ที่ สวพ.8ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ฟรี