เหตุผลที่ชาวสวนไม่ปลูกพืชอื่นในสวนยาง

สวนยางนี้..ทำไหรได้บ้าง
(เรื่องจากพื้นที่)

สภาพสวนยางในภาพ
-ที่ดอน ใช้น้ำฝน ไม่มีน้ำมารดต้นพืช
-รากยางขึ้นหนาแน่น
-ร่มเงา 50 %
-ดินร่วนเหนียวความชื้นในดินน้อย

ถามว่ามีสภาพแบบนี้ ทำไหรได้บ้าง….
ตอบ.. ปลูกพืชลงในสวนยางได้ยากมาก โอกาสรอดตายมีน้อยเนื่องจากหน้าแล้งไม่มีน้ำ และรากยางจะวิ่งเข้าหาหลุมปลูกพืชที่มีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์สามารถแย่งปุ๋ยได้ดีกว่าพืชเพิ่งปลูก เมื่อประกอบกับเกษตรกรไม่มีเวลามาใส่ใจมาก
จึงดูยากสำหรับพืชทั่วไปที่จะให้ผลได้ ยกเว้น พืชตระกูลพืชป่า ไม้ยืนต้น

เปลี่ยนยางเป็นพืชอืนสัก 1 ไร่ ดูจะง่ายกว่าและได้ผลมากกว่า แต่รัฐจะจ่ายค่าชดเชยในการสูญเสียรายได้ยางที่เหลืออีกกี่ปีให้เท่าไหร่ถึงจะจูงใจให้เปลี่ยน
ยาง 1 ไร่ ประมาณ 250 กก×50บาท×10 ปี =125,000 บาท
ตัวเลขนี้เป็นเหตุผลที่เกษตรกรทั่วไปไม่ยอมเปลี่ยน แต่เกษตรกรหัวไว 5% อาจเปลี่ยน

ลองกองอยูในสวนยาง เจ้าของสวนบอกว่า สวนนี้ได้ผลผลิตปีละราวๆ 10 กก.ต่อต้น ผลผลิตเกรดไม่ค่อยดี ขายได้ราคาต่ำราวๆ 20 บาทต่อกก. ได้ต้นละ 200 บาท รายได้นิดๆหน่อย ไม่เป็นกอบเป็นกำ เทียบกับลองกองสวนเดี่ยวๆไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบของยางต่อลองกอง แต่ลองกองไม่ส่งผลต่อยาง ผลผลิตยางยังปกติ พูดง่ายๆยางหากินเก่งกว่าลองกอง
….ลองกองนี้ปลูกพร้อมยาง จึงตั้งตัวได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s