โคโรนาไวรัส กับ เกษตรไทย โดยสถานกงสุลไทย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย ในเบื้องต้นตามข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ผลกระทบในภาพราม
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวร้โคโรน่ารุนแรงและน่วิตก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากพันคนเป็นหมื่นคนภายในระยะเวลาเพียง ๓ สัปดาห์ รัฐบาลจีบตัตสินใจใช้มาตรการเด็ดชาดเพื่อระงับการระบาตของเชื้อไวรัส
โตยประกาศปิตมณทลหูเปิย (เมืองตันเหตุของการระบาดคือเมือง
อู่ชั่น มณฑลหูเป้ย) ห้ามเดินทางเข้าและออกจากมณฑลนี้ และสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในนครปีกกิ่งและเชียงไฮ้

ระงับการเดินทางออกนอกประเทศของกลุ่มหัวร์นักห่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้งการประกาศขายวันหยุดเพิ่มออกไปจนถึงวันที่ ๙ กพ. ในหลายๆ เมือง เช่น นครเซี่ยงไช้ กวางตั้ง เป็นตัน และประกาศให้ประชาขนระมัดระวังตัว ป้องกันตัวเองจากเชื้อไรรัสโตยการรักษาความสะอาต ใส่หน้ากากอนมัย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน

การระบาตของเชื้อไวรัสโตโรนได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวจีนทั้งประเทศ ถึงแม้ว่าในเมืองอื่นๆ ทีสถานการณ์ยังไม่เข้าขั้นวิกฤติ แต่คนจีนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่บน บ้านหลีกเสียงการเตินทางไปในที่ขุมชน เช่น ตลาด รัานค้าและชุปเปอร์มาเก็ต ทำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลง กำลังซื้อหดตัวอย่างรวดเร็ว
เช่น ร้านสตาร์บัดปิดชั่วคราวไปประมาณ ๒,๐๐๐ สาขา จากทั้งหมด
กว่า ๔,๐๐๐ สาขาทั่วประเทศจีน

ซึ่งสถนการณ์ดังกล่าวอาจส่งมลกระทบต่อนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย ตังนี้

ในระยะสั้น สินค้าเกษตรบางรายการที่มีการเน่าเสีย เช่น ผลไม้ อาจมีการลตกาสั่งซื้อหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาว (Golden พeek) ของจีน ผู้ประกอบการอยู่ในช่วงการหยุดประกอบธุรกิจ เมื่อกิดถาการณไม่ปกติ ส่งผลให้ร้านค้าลดการสั่งซื้อสินคำเข้ามาเก็บในสต็อกเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์และรอดูสถานการณ์เพื่อวางแผนธุกิจ ประกอบกับช่วงวลาดังกล่าว ยังมิใช่ช่วที่มีผลผลิตไม้เมืองร้อนของไทยออกสู่ตลาดและส่งไปจีนผ่านนทางการขนส่งทางบกมากนัก

ดังนั้น ผู้ประกอบการจะมีการปรับตัวในระบบโลจิสติกส์หาช่องทางการนำเข้าสินค้าและกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ ได้มากขึ้น

ในเบื้องตัน ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยเลือกซื้อสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นในการตำรงชีพ เช่น เนื้อสัตว์ อาหารหะล สดแช่แย็น/แซ่แข็ง ของแห้ง เพื่อกักตุนและหลีกเลี่ยงการออกมาในที่ชุมชนโดยไม่จำเป็น ซึ่งผู้บริโภคจีนจะหันไปใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สั่งแบบ Delvery เพื่อส่งตามที่พักอาศัยมากขึ้นตังนั้น ขณะนี้

ทุกภาคส่วนอยู่ในช่วงของการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากสมารถวบคุมสถานการณได้เร็ว หลังจากนี้
สถานการณ์ความต้องการบริโภคสินค้ำเกษตร ข้าว มลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์แซ่แข็ง จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยฉพาะอย่างยิ่งการส่งเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกปิดในระยะยาว

หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ยากต่อการควบคุม หรือมีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น และ WHO ยังคงประกาศภาวะฉุกเฉิน ส่งผลให้เกิดภาวะความหวาดกลัวแก่ประชาชน ผลกระทบต่อการเดินทางและระบบการขนส่งระหว่างประเทศ คาคว่าจะผลต่อสินคำเกษตระหว่างประเหศเป็นลำดับต่อไป

ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการติดตามความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาการหยุดยั้งการแพร่ระบาดในจีน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s