GAP ดีเด่นภาคใต้ตอนล่าง

คณะกรรมการตัดสินการประกวด GAP ดีเด่นระดับชาติ ในการเดินทางมาประเมินแปลง คุณสนธิยา ละอองสกุล สมาชิกกลุ่มวิจัย รำแดง สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร ซึ่งแปลงนี้มีการได้รับการรับรอง GAP พืช 10 กว่าชนิด เป็นสถานที่เรียนรู้ดูงานให้กับเกษตรกร และสำคัญคือผลิตอาหารปลอดภัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s