คลิปภาพการผลิตไส้เดือนฝอยพันธุ์ไทย โดยใช้อุปกรณ์ในครัวเรือน

การผลิตไส้เดือนฝอยพันธุ์ไทย ฉบับใช้วัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน ทำง่าย ใช้ดี
นวัตกรรมใหม่โดย ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s