ตั๊กแตนทะเลทราย มากับโลกร้อน

เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust)

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลตั๊กแตนทะเลทราย Schistocerca gregaria (Forskål, 1775) (Orthoptera: Acrididae) จัดเป็น เป็นศัตรูพืชที่มีควมร้ายแรงระดับโลก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 FAO เตือนภัยตั๊กแตนทะเลทรายระบาด ร้ายแรงสุดในรอบ 25 ปี ในแอฟริกาและก ำลังแพร่ระบาดเข้าตะวันออกกลางและอินเดีย การระบาดของฝูง ตั๊กแตนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท ำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของตั๊กแตน ซึ่งขณะนี้พบการระบาดของฝูงตั๊กแตนใน 13 ประเทศ ได้แก่ เคนยา เอธิโอเปีย เอริเทรีย โซมาเลีย ซูดานใต้ อูกันดา จิบูตี เยเมน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อินเดีย และ ปากีสถาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s