แก่นเศรษฐกิจพอเพียง


เทคนิคการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนงานนโยบายเข้าถึงแก่นของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มที่ลองทบทวนครุ่นคิดทีละคำ ทำความเข้าใจที่พ่อสอน

ปรัชญา คือหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียง คือหนทางสู่การพึ่งตนเอง

การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แค่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แต่ต้องให้พอดีทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม และไม่เปราะบาง ไม่อ่อนแอ ต่อผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายใน ที่สำคัญยิ่งคือ ใช้ความคิดตัดสินใจด้วยเหตุและผล(ทางวิทยาศาสตร์) ทำอย่างมีความเพียร และคงไว้ซึ่งการมีคุณธรรมในหัวใจ(ไม่ให้ไปเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด)

……….

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s