เกษตร + ลาซาด้า

นโยบาย รมว.เกษตร ดร.เฉลิมชัย ศรัอ่อน ในงาน ก.เกษตร ทำความร่วมมือกับลาซาด้า ตลาดนำการเกษตร 4/3/63 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จะต้องพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้ดี ต้องก้าวข้าม เรื่องทำให้สินค้าผลิตได้และได้ราคาดี
กรมวิชาการเกษตร เป็นกรมที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น ต้องทำให้สินค้าขายได้ราคาดีจากการสร้างนวัตกรรม ลดต้นทุน ตลาดนำการเกษตร เกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปสู่การปฎิรูปที่ดีขึ้น
กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มได้เริ่มพัฒนาแล้ว สำคัญเกษตรกรต้องเปิดใจพัฒนายกระดับสินค้าตัวเอง


การร่วมกับลาซาด้าจะช่วยเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อ จะทำให้สินค้าขายได้มากขึ้น
ผู้ประกอบการต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณภาพสม่ำเสมอ เรื่องนี้สำคัญที่สุด คุณภาพต้องรักษาไว้และพัฒนาได้ดีขึ้น
เรามีนวัตกรรมมากมาย ราชการจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน ช่วยประคองเกษตรกรให้เดินไปได้มั่นคง
กระทรวงจะขยายความร่วมมือกับบริษัทค้าออนไลน์มากขึ้น
ในสถานการณ์ทุกวันนี้คนนิยมซื้อออนไลน์
ขอให้เกษตรกรพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ เพื่อการแข่งขัน เอานวัตกรรมมาใช้ เอาผลงานกรมวิชาการเกษตรมาใช้ ทำการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงมากขึ้น นำไปสู่การทำให้ไทยจะมั่นคงยิ่งขึ้น

…ธัชธาวินท์ รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s