กรมวิชาการเกษตร ส่งสินค้ากลุ่มวิสาหกิจรำแดงพร้อมขายใน lazada

ตามที่กระทรวงเกษตรโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายออนไลน์โดยร่วมกับ lazada นั้น กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 สงขลา ได้เข้าร่วมโครงการ ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการเปิดร้านขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมรำแดง สงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชที่ยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบน้ำตาลโตนดและข้าวปลอดสารพิษคาบสมุทรสทิงพระ
ซึ่งได้ทำการถ่ายทอดการบริหารร้านค้าออนไลน์ให้กับเกษตรกร และพร้อมกับเปิดตัวสินค้า 2 ชนิดแรกในวันนี้ คือ
1) กล้วยฉาบน้ำตาลโตนดรำแดง (1 ชุด 10 กล่อง) ผลิตจากกล้วยน้ำว้าที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ปลอดสารพิษ ฉาบด้วยน้ำตาลโตนด 100% ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำดีต่อสุขภาพ จากคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมียมรำแดง | https://s.lazada.co.th/s.0julG
2) ข้าวปลอดสารพิษคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ( 1 ชุดประกอบด้วย ไรเบอร์รี่ สังข์หยด กข 43 อย่างละ 1 กก. ) คัดสรรโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมรำแดง ข้าวคุณภาพดีผลิตภายใต้คำแนะนำสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ | https://s.lazada.co.th/s.0jIQY

ผู้สนใจและต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชนที่กรมวิชาการเกษตรดูแลกระบวนการผลิต สามารถสั่งซื้อออนไลน์ใน lazada ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s