“เศรษฐกิจพอเพียง” ทางรอดเกษตรกรที่ต้องมาก่อน จาก 1 ใน 5 แนวทางเกษตรสู้โควิด 19


Covid 19 ถ้าไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับบ้าน อาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องมีพอให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้จากครัวเรือนและไร่นาของตนเอง
11 ข้อเสนอแนะในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในยามวิกฤตมีดังนี้

 1. มีข้าวให้พอกิน 1 คนกินข้าวประมาณ 200 กก.ข้าวเปลือก/ปี
  เก็บข้าวไว้ให้พอกินก่อนจึงจะขาย แต่ถ้าไม่ได้ปลูก เมืองไทยมีข้าวพอกินทั้งประเทศ ไม่น่าเป็นห่วง ลองสนับสนุนข้าวจากเกษตรกรในชุมชนด้วยกันเอง จะดีกว่าการออกไปหาข้าวถุงตามห้างสรรพสินค้า
 2. ปลูกพืชเป็นเครื่องแกง
  ปลูก ขมิ้น พริก ตะไคร้ พริกไทย หอม กระเทียม และพืชปรุงรส กะเพรา โหระพา ผักชี รวมทั้งสิ่งจำเป็นอื่นๆ เช่น กะปิ น้ำปลา น้ำตาล พืชบางชนิดที่ไม่มีปลูกในท้องถิ่น ควรให้สหกรณ์จัดหามา บางชนิดอาจต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในการทำเทียม หรือใช้อย่างอื่นทดแทน
 3. ปลูกพืชเป็นผัก
  ปลูกทุกผักที่อยากจะกิน
  ปลูกใส่ภาชนะไว้จะดูแลจัดการได้ง่าย และเหมาะสำหรับคนไม่มีพื้นที่ เน้นเป็นผักอายุสั้น ผักที่ปลูกครั้งเดียวเก็บได้นาน ผักให้หลากหลายชนิด และผักที่เป็นยา เช่น มะระ ให้วิตามินซีสูง เช่น คะน้า
 4. ปลูกพืชเป็นผลไม้
  สำหรับการปลูกใหม่ ผลไม้ที่ปลูกง่าย อายุสั้นเช่น มะละกอ เสาวรส ฝรั่ง กล้วย พืชอายุสั้นที่เป็นทั้งผักและผลไม้ อย่าง ข้าวโพดหวาน ฟักทอง เป็นต้น
 5. เลี้ยงปลาไว้กิน
  เลี้ยงในบ่อซิเมนต์ ในบ่อพลาสติก หรือ ปรับปรุงบ่อเก่าให้เลี้ยงปลาได้ เน้นปลาโตเร็วเช่น ปลาดุก หรือปลาที่กินเศษผักผลไม้
 6. เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ
  เลี้ยงสัก 5-10 ตัว ซื้อไก่ใกล้ปลดระวาง หรือไก่สาว จากฟาร์ม จะทำให้ได้ไข่เร็วขึ้น
 7. แปรรูปอาหาร
  ทำปลาส้ม ปลาแห้ง ผักผลไม้ดอง เพื่อสำรองผลผลิตที่เหลือกิน แถมยังให้ได้รสชาติอาหารที่แตกต่าง
 8. ทำน้ำหมักไว้เป็นปุ๋ยใส่พืช
  ใช้กากน้ำตาล 1 ส่วน คลุกเคล้ากับเศษพืชผักผลไม้ หรือเศษปลา 3 ส่วน หมักไว้ในถุงมัดปาก หรือในถังมีฝาปิด จนมีกลิ่นหอม นำมาผสมน้ำ 1:500 ใช้ร่วมกับปุ๋ยคอก แทนปุ๋ยเคมีได้
 9. สำรองน้ำสะอาด
  มีถังกรองน้ำฝน กรองน้ำประปา กรองน้ำใต้ดิน เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย
 10. แบ่งปันน้ำใจสู้ไวรัส
  แบ่งปันอาหาร ผลิตผล เมล็ดพันธุ์ เพื่อนบ้าน น้ำใจจะทำให้เรามีความสุขแม้ในยามวิกฤต
 11. นอกจากการสร้างความพอประมาณแล้ว นำหลักการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบที่จะมาจากภายนอกที่ดีมาใช้ทั้งในเรื่องการป้องกันการติดต่อของโรค และภูมิคุ้มกันการดำรงชีพ
  การใช้เหตุใช้ผลในการรับข้อมูล มีการป้องกันเชื้อโรคอย่างรอบคอบระมัดระวัง ใฝ่หาความรู้ที่ถูกต้อง และมีคุณธรรม รับผิดชอบสังคม ในการที่จะกักตัวหากพบว่าอาจมีความเสี่ยง

ด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องเกษตรกรปลอดภัยกันทุกคนจากวิกฤต covid19
…… ธัชธาวินท์ สะรุโณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s