“หมู่บ้านปลอดโควิด” ล้อมคอกก่อนสาย ป้องกันไว้ ก่อนหลั่งน้ำตา

รีบทำก่อนจะสาย ลุกขึ้นปกป้องหมู่บ้านตนเองเสียแต่ตอนนี้ครับ ปกป้องญาติพี่น้องของท่าน อย่ารอคำสั่งจากใคร

บนพื้นฐาน “ชุมชน ใช้พลังชุมชน ดูแลชุมชนกันเอง จะรอด”

จึงขอเสนอให้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนต้านโควิด ตัวอย่างวิธีทำ คือ

 1. ผู้ใหญ่บ้าน ใจถึงพึ่งได้หัวก้าวหน้า ใจเต็ม100 คิดที่จะปกป้องพี่น้องในหมู่บ้าน และประกาศตน จะทำหมู่บ้านต้านโควิด
 2. ปลุกลูกบ้านทุกคนให้เอาด้วย ร่วมมือร่วมใจ สู้ๆ
 3. ชวนแนวร่วม จากในไปหานอก เช่น ผชผญบ สอบต อสม ผู้นำต่างๆ กก.หมู่บ้าน ครู รพสต กำนัน อบต ยาวไปจนถึงอำเภอ จังหวัด แต่จำไว้ว่าจะไม่ฝากความหวังกับคนนอกหมู่บ้านให้มาช่วย ต้องเดินด้วยคนในชุมชนเป็นหลัก
 4. ช่วยกันเขียนข้อกำหนดในการปฎิบัติมาสัก 10 ข้อว่าต้องทำอะไรบ้าง ต้องให้จนท สธ.มาช่วยเขียน เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินติดตามด้วย ให้คะแนนข้อละ 10 รวม 100 คะแนน ประเมินคนเองทุกสัปดาห์ และแจก10 ข้อนี้ไปทุกครัวเรือน
 5. ปฎิบัติ กำกับ ควบคุม ตาม 10 ข้อ เช่น
  1) ตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น สารวัตรโควิดประจำหมู่บ้าน อปคว. อาสาป้องกันภัยโควิด พร้อมมีหน้าที่อะไรบ้าง
  2) ตั้งด่านเข้าออก ตรวจคนเข้าออกให้ปฎิบัติตามกฏ เช่น ห้ามคนไม่ใส่แมสเข้าหมู่บ้าน หรือวัดแล้วพบว่ามีไข้ ห้ามเข้า จนกว่าจะตรวจพบว่าไม่เข้าข่ายโควิด
  3) ออกจากบ้านต้องใส่แมส เข้าบ้านต้องล้างมือ
  4) มีเจลหรือสบู่ล้างมือไว้หน้าบ้าน ใครเข้าบ้านต้องล้างมือก่อนเข้า
  5) มีกฎในการปฎิบัติ ในสถานที่เสี่ยง เช่น ในวัด มัสยิด ตลาดนัด
  6) กักตัวคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แจ้งให้ทุกคนรู้ และช่วยกันดูแล ให้กำลังใจ และขึ้นธงเหลืองเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องหมาย
  7) x-ray เพื่อติดตามสถานการณ์ และสารวัตรโควิดออกตรวจตราห้ามการรวมกลุ่ม ตั้งวงต่างๆ เช่น เล่นพนัน กินเหล้า หรือตั้งวงนินทา
  8) ร้านค้าต่างๆ ตลาดนัดชุมชน จัดตามหลักโควิด ต้องมีอุปกรณ์ล้างมือ มีการจัดวิธีซื้อขายให้ลดความเสี่ยง เช่น ไม่ขายให้คนไม่ใส่แมส คนไม่ใส่แมสห้ามเข้า ห้ามไปหยิบจับสินค้าเอง แม่คนจัดของให้คนเดียว ยืนห่างกัน 2 เมตร เข้าออก เดิน อย่างเป็นระเบียบ งดการสัมผัสกันและกัน เป็นต้น
  9)เสียงตามสายให้ความรู้ ให้ข่าวสาร อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  10) สมาชิกทุกคนต้องรายงานสถานการณ์ผ่านกลุ่มไลน์
 6. จัดทำรายงานเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามและผู้สนใจได้ศึกษา
 7. ประสานงานกับนายอำเภอ สธ. อำเภอ และ รพ.อำเภอ เป็นระยะ
 8. ระดับอำเภอเอาข้อลงแผนที่ระบายสีหมู่บ้านสีเขียว สีเหลือง สีแดง
 9. อื่นๆ เช่น การดูแลให้สามารถการประกอบอาชีพได้ เรื่องนี้ก็สำคัญมาก

ลองดูนะครับ ทำไม่ยาก ตั้งใจทำ เพื่อดูแลคนในชมชน ความสุขมาจากการตั้งใจดี ส่วนผลจะสำเร็จแค่ไหน ทำไป ก็จะดีขึ้นเอง เป็นกำลังให้ ผู้ใหญ่บ้านทุกคน “

ด้วยความห่วงใย….ธัชธาวินท์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s