ออกจากโรงงานมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ออกจากโรงงานทำเกษตรทฤษฎีใหม่

สมคิด น้อยสำลี เกษตรกร ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ปรับพื้นที่นาบางส่วนให้เป็นร่องสวนปลูกไม้ผลพืชผัก ขุดคูริมคันนาเสริมคันนาให้ใหญ่เพื่อปลูกพืชและเลี้ยงปลาในนาข้าว สีข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย พร้อมกับเดินตลาดด้วยตนเอง และยังมีจิตอาสาเป็นประธานกลุ่มเกษตรกร
อีกหนึ่งความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบใน
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนใจดูงานติดต่อ 074 445 905-7

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s