13 ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร

เรื่องที่ 1 การแช่น้ำร้อนส้าหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก

ย่างเข้าปีที่ 48 ของกรมวิชาการเกษตร ผมเลยหยิบผลงานวิจัยดีเด่นในปีนี้มาเล่าสู่กันฟังครับ วันละเรื่องพอได้เป็นความรู้ใหม่ๆกันครับ

เรื่องที่1
การแช่น้ำร้อนส้าหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก
โดย สัญญาณี ศรีคชา กรกต ดำรักษ์ ศรุต สุทธิอารมณ์

บทคัดย่อ
กลุ่มสหภาพยุโรปกำหนดให้ประเทศไทยเสนอวิธีการกำจัดแมลงวันผลไม้ก่อนการส่งออก เนื่องจากตรวจพบหนอนแมลงวันผลไม้ติดไปกับมะม่วงผลสดจากประเทศไทยบ่อยครั้ง

ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงเสนอวิธีการแช่น้ำร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis(Hendel) ในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ให้กลุ่มสหภาพยุโรปพิจารณา เนื่องจากวิธีนี้ทำได้ง่ายใช้เวลาน้อยกว่า ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดขนาดเล็กสามารถทำได้เองต้นทุนการผลิตถูกกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการอบไอน้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

หลังจากกลุ่มสหภาพยุโรปพิจารณาแล้วได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 มะม่วงผลสดจากประเทศไทยต้องทำการแช่น้ำร้อนเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ก่อนถึงจะนำเข้าไปจำหน่ายยังกลุ่มสหภาพยุโรปได้ วิธีการแช่น้ำร้อน (hot waterimmersiontreatment)

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้ทำการศึกษาวิธีการแช่น้ำสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยดำเนินการศึกษาที่โรงคัดบรรจุผักและผลไม้ของบริษัทวีเอสเฟรชโก้จำกัด ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเกษตร กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป และห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2556–กันยายน 2561

เพื่อหาอุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสมสำหรับการกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด B. dorsalis ด้วยการแช่น้ำร้อนสำหรับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดแมลงวันผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวในมะม่วงสำหรับการส่งออก

จากผลการทดลองพบว่า การ
แช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส จนความร้อนบริเวณจุดศูนย์กลางของผลถึง 46 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที
สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ระยะไข่ และหนอนวัยที่ 1 ได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของมะม่วงและใช้เป็นวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช (Quarantinetreatment) ได้

…….

เอกสารอ้างอิง ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ปี2562

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s