งานวิจัยที่ช่วยพัฒนาชุมชนเกษตรให้เข้มแข็ง ของกรมวิชาการเกษตร ตอนที่5 งานวิจัยในภาคอิสาน

งานวิจัยที่ช่วยพัฒนาชุมชนเกษตรให้เข้มแข็ง กรมวิชาการเกษตร ตอนที่5 งานวิจัยในภาคอิสาน

ในแผนการวิจัยและพัฒนา พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรกรรม ที่ดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเกษตรในภาคอิสาน ดำเนินการโดย สวพ.3 ขอนแก่น และ สวพ.4 อุบลราชธานีโดยในช่วงปี2559-2564 จะมีการวิจัยกับชุมชนดังนี้

1. พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้ำในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2. พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยอ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยในเขตอาศัยน้ำฝน ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตอาศัยน้ำฝน

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชทางเลือกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยในการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ดินเค็มน้อย-ปานกลาง การทดสอบและคัดเลือกทับทิมพันธุ์การค้าที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ดินเค็มน้อย-ปานกลาง

4. วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในเขตที่ราบลุ่มน้ำชีและที่สูงฝั่งตะวันตกขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการพัฒนาระบบการผลิตข้าว-พริกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่นาการพัฒนาระบบการปลูกพืชไร่อายุสั้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การพัฒนาระบบการผลิตถั่วลิสงในสภาพนาฤดูแล้งเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า การทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมะม่วง การพัฒนาระบบการผลิตพริก การพัฒนาระบบการผลิตพริก-มันสำปะหลัง

5. วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชในเขตพื้นที่แอ่งสกลนครและพื้นที่ลูกคลื่นแนวเขตเทือกเขาภูพานการทดสอบการพริกขี้หนูผลใหญ่เพื่อเพิ่มคุณภาพในพื้นที่นาดอน การทดสอบระบบการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ศึกษาระบบการปลูกพืชในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นหลัก การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก การเปรียบเทียบสายต้นมะเม่าพันธุ์ดี การทดสอบเทคโนโลยีปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวคราม

6. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชแถบพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชในระบบการผลิตมะเขือเทศ การทดสอบการใช้ปุ๋ยในระบบการผลิตพริก

ผลการวิจัยในทุกโครงการได้เกิดผลดีต่อการเพิ่มรายได้เกษตรกรภาคอิสาน และได้มีการขยายผลงานวิจัยไปสู่ชุมชนเกษตร เกิดผลทั้งในด้านเศรษฐกิจชุมชน และชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้น เป็นอีกงานวิจัยที่เป็นบทบาทของหน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ……………………………………….ธัชธาวินท์ สะรุโณ ผอ แผนงานวิจัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s